Belbaşı Sismik Dizinim

İstasyonların Özellikleri

PS-43, Ankara’da bulunan 40 km’lik yarıçaplı orta periyot ve Kırıkkale – Keskin’de bulunan 3 km’lik yarıçaplı kısa periyot iki alt dizinimden (Ankara ve Keskin) oluşmaktadır. Her dizinim, dairesel geometrinin ortasında bulunan bir geniş bant sismometreye sahiptir. Kısa periyodlu sismik enstrümanlar, yüzeyden 30 metre derinliğe yerleştirilirken, orta ve geniş bantlı cihazlar yüzeyden 60 metre derinliğe kurulmuştur. Radyo Veri İletişimi’nin temelini oluşturan Freewave Kablosuz Veri Alıcıları, tüm istasyonlardan gelen verileri verici istasyonlarına, daha sonra ise merkez binaya iletirler. Her iki dizinimden gelen veriler CRB’ye (Merkezi Kayıt Binası) gelmekte, Merkezden ise bu veriler, IDC’ye uydu (VSAT) üzerinden gönderilirken, KRDAE (Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) ve AFTAC’a (Amerikan Hava Kuvvetleri Teknik Uygulama Merkezi) telefon hattı üzerinden gönderilmekterdir.

 

Veri İletim Oranı

2004’ten beri BRTR sismik diziniminin veri kullanılabilirliği gösteren grafik aşağıda sunulmuştur. 2004 – 2005 yılları arasında Mikrodalga Sistemler ile veri iletişimi sağlanırken, 2006 yılından itibaren RDL (Radyo Veri Bağlantısı) Sistemine geçildi. RDL ekipmanlarıyla ilgili iyileştirmeler nedeniyle kullanılabilirliğin dalgalanma gösterdiği fakat her geçen yıl artan bir eğilime sahip olduğu görülmektedir. Kırmızı çizgi, veri kullanılabilirliği için IMS gereksinim sınırını (% 98) gösterir. IMS istasyonlarının göreve hazır olarak kabul edilebilmeleri için bu limiti sağlamaları beklenmektedir. 

Veri İletişim Şeması

BRTR’nin iletişim sisteminde 6 ve 15dB antenleri Kısa Periyot Dizinim (~ 2 km radius), 21 ve 24dB antenler ise Orta Periyot Dizinim (~ 20 km radius) için olmak üzere 4 tip (6dB, 15dB, 21dB ve 24 dB) anten kullanılmaktadır. Bu iki sismik dizinim arasındaki mesafe yaklaşık 60 km’dir.