KRDAE-Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması (NDKYA, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT)’nın onaylanmasına dair 4462 sayılı kanun ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Belbaşı tesisinin kapanması ve yeni bir sismik araştırma istasyonunun faal hale getirilmesi ile ilgili anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 5031 sayılı kanun çerçevesinde görev yapmaktadır. Bu bağlamda merkez, Belbaşı-Keskin sismik dizinimlerini çalıştırmak, NDKYAÖ tarafından belirlenen normlara uygun olarak, toplanan sinyalleri NDKYAÖ bünyesindeki Uluslararası Veri Merkezine ve A.B.D. Hava Kuvvetleri Teknik Uygulamalar Merkezi’ne (HKTUM) eş zamanlı olarak göndermek, NDKYAÖ'nün teknik toplantılarına katılmak ve konuyla ilgili stratejik, teknik ve bilimsel çalışmaları yürütmekle yükümlüdür.

Merkez, dünya üzerinde gerçekleştirilen nükleer denemeleri yakın zamanlı olarak takip etmekte ve ilgili analiz ve değerlendirme raporlarını ivedilikle T.C. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ve Viyana BM nezdindeki Daimi Temsilciliğimize iletmektedir. Ülkemizi ve Enstitümüzü temsil amaçlı olarak NDKYAÖ’nün teknik ve bilimsel toplantılarına düzenli olarak katılım sağlanmakta olup NDKYAÖ - Teknik Çalışma Grubu - Testler, Geçici Operasyonlar ve Verim Değerlendirmesi Görev Liderliği de halihazırda Merkez Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte ve bu bağlamda NDKYAÖ’nün çalışmalarına  uluslararası nitelikte destek verilmektedir.

Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması 

4462 Sayılı Kanun: https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4462.html

5031 Sayılı Kanun: https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5031.html