NDKYAÖ B-Çalışma Grubu

NDKYAÖ B-Çalışma Grubu yılda iki defa düzenlenmekte olup merkezimiz tarafından T.C. delegasyonu üyesi olarak toplantılara düzenli katılım sağlanmakta ve antlaşma kapsamındaki Teknik çalışmalara destek verilmektedir. Hali hazırda B-Çalışma Testler, Geçici Operasyonlar ve Verim Değerlendirmesi Görev Liderliği (Testing, Provisional Operations, Performance Assessment) merkez müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Oturumlar sırasında gerçekleştirilen uzman grubu toplantılarına ayrıca katılım sağlanmakta ve antlaşma kapsam alanına giren konularda gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar yakınen takip edilmektedir.